گروه چکاد در سال 95 موفق به اجرای 14 برنامه حفاظت از حیات وحش شده است
به دلیل مسائل امنیتی
معرفی نام دقیق ارتفاعاتی که گروه در آن نقاط فعالیت دارد امکان پذیر نمی باشد.

2و3و4 فروردین 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر
(کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان)

13 فروردین 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کاوه آتنی برای نصب دوربین تله ای بروی لاشه گاو)


2 و 3 اردیبهشت 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(حامد تیزرویان به همراه محیط بانان منطقه ، آقایان ابراهیمی و مرزبان)


16 و 17 اردیبهشت 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(حامد تیزرویان ، محمد بزرگزاده ، سهیل اولادزاد)


9 و 10 خرداد - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کاوه آتنی ، حامد تیزرویان برای نصب دوربین تله ای)


14 و 15 خرداد 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(محمدرضا قاسم پور ، کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، شمس الدین قاسم پور)


4 تیر 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان برای برداشتن دوربین تله ای)


16 تیر 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، محمد بزرگزاده)


28 شهریور الی 21 مهر 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور - حجت آهنگری - جابر سبک روح - حامد تیزرویان - کاوه آتنی - محمد بزرگزاده - عباس علی پور- محمدعلی الله قلی - عرفان غفوری – آروین عظیما – رضا شیخی – علی صفات – خانم انوری)


8 آذر 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، حامد تیزرویان ، جابر سبک روح)


12 دی 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی ، علیرضا ابراهیمی)


27 دی 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، محمد بزرگزاده ، علیرضا ابراهیمی ، محمد بابایی)


5 بهمن 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، حامد تیزرویان ، کاوه آتنی ، سیروس علیپور ، اسماعیل عموزاد )


13و14 اسفند 95 - ارتفاعات پارک ملی کیاسر

(کمیل قاسم پور ، کاوه آتنی)