کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی منشور اخلاقی و زیست محیطی کوه‌نوردان برگرفته از منشور فدراسیون جهانی کوه‌نوردی UIAA را منتشر کرد ...

- مطلب از سایت فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران