توصیف مختصری از منطقه :

کوه سرخیل در منطقه ای که اطراف آن را دوآب ، اسپهبد خورشید ، خطیرکوه ، الوات و ... گرفته اند واقع شده است . این منطقه به علت بستر آهکی برای پیدایش غار مستعد می باشد که تا به حال (سال 91) 3 غار در این منطقه پیمایش یا شناسایی شده که غارهای کیجاکرچال و طاق فرامرز در دامنه غربی . جنوب غربی قرار دارند که در سال های قبل پیمایش شده اند ، در ضلع مخالف این غارها در دامنه شرقی حد فاصل میان روستاهای رجه و بایکلا یک حلقه چاه شناسایی شده که با شواهد موجود این غار بر اثر حرکت لایه های زمین (زمین لرزه یا زلزله) به وجود آمده است البته نفوذ آب هم در بوجود آمدن این غار تاثیر گزار بوده است.

شرح برنامه شناسایی و گشایش :

در تاریخ 11/1/91 شناسایی مختصری در منطقه رجه و میان بایکلا انجام شد. (تیم اعزامی متشکل از کمیل قاسم پور ، جابر سبک روح ، محمد بزرگزاده و با تشکر از آقایان اسکندری و سبک روح) تا مقدمات برای اجرای برنامه اصلی فراهم گردد که در این برنامه 2 دهانه که دهانه اول از گل و لایی مسدود شده بود و دهانه دوم 5 متر با دهانه اول فاصله دارد ، شناسایی و چاه اول آن پیمایش شد.

این چاه نزد عده ای از بومیان منطقه آشنا و به نام دیوچاه معروف است و طبق گفته های آن ها در گذشته های دور از این غار به عنوان سکونت گاه استفاده می شد که تا سال 1362 در اطراف این غار بقایایی موجود بود که در حال حاضر تخریب شده است.

گروه برای شناسایی کامل و گشایش مسیر غار دیوچاه در تاریخ 25/1/91 ساعت 5:30 حرکت خود را از شهرستان ساری به سمت جاده فیروزکوه آغاز کرد ، در دوراهی بعد پل سفید ، پمپ بنزین مسیر خود را به سمت سنگده ادامه داد و  بعد از  عبور از روستاهای فلورد و ... وارد روستای رجه و بعد از طی مسافتی به طول 1 کیلومتر به راس یالی که روستای رجه در دامنه آن قرار دارد می رسد که پایان مسیر ماشین رو می باشد که ادامه این جاده شما را به روستای بایکلا می برد.

مسیر کوهپیمایی از راس یال با شیب ملایم شروع می شود که با عبور از مرتع راس یال و وارد شدن به جنگل بعد از 30 دقیقه به نقطه ای خواهید رسید که درختان جای

خود را به درختچه ها داده اند که این محوطه توسط درختان بلند اطرافش پوشیده شده است . با داشتن مختصات غار می توانید دهانه را براحتی در این محوطه پیدا کنید.

توصیف مختصری از داخل غار :

غار دیوچاه در ارتفاع 2022 متری و از دو دهانه تشکیل شده که در گذشته با گذر از دهانه غربی و پیمایش مسیر پلکانی به داخل چاه یا زیر دهانه اصلی می رفتند که با گذر زمان و تخریب شدن سنگ چین های اطراف دهانه ، این دهانه توسط گل لایی مسدود شده است.

دهانه اصلی در فاصله 5 متری از دهانه غربی با قطر 1/5 متر قرار دارد که بستر اطراف آن بسیار سست می باشد . با گذر از دهانه اصلی باید چاهی به عمق 10 متر را فرود رفت که در کف به راه رویی به طول 8 متر بر می خورید که جهت آن شرقی غربی می باشد. مسیر شرقی از گل لای مسدود شده و مسیر غربی مسیر اصلی می باشد که با پیمایش مسیر پلکانی رو به پایین و گذر از سنگ های بسیار بزرگ لاخ شده در راهرو به چاه دوم می رسید که عمق آن 5/5 متر می باشد. با شواهد موجود در کف این چاه مشخص می باشد که عمق این چاه در گذشته بیشتر بوده که به علت ریزش سقف و از سنگ و استلاکتیت پر شده است. در ضلع غربی انتهای چاه دوم مسر چاه سوم می باشد که ورودی آن بسیار تنگ بوده که نفرات تیم با اینکه لاغر اندام بوده اند با خالی هوا از سینه خود موفق به عبور از دهانه چاه سوم شدند البته فقط ورودی این چاه تنگ می باشد ، عمق این چاه 7/5 متر می باشد که در انتها مسیر به حدی باریک میشود که نمی توان از آن گذر کرد.

تیم شناسایی : کمیل قاسمپور ، جابر سبک روح ، محمد بزرگزاده و با تشکر از آقای اسکندری و سبک روح راهنمای منطقه فلورد و ... ـ 1391

تیم گشایش : کمیل قاسمپور ، جابر سبک روح ، محمد کشاورز ، آرمان زارع ـ 1391

گزارش و عکس از : کمیل قاسم پور

دیوچاه کوه سرخیل