توصیف مختصری از منطقه:
از طریق ورودی سمت راست پارک جنگلی میرزا کوچک خان آمل (آمل به تهران) ، پس از طی مسیر جاده آسفالته داخل پارک، اولین جاده خاکی سمت راست را ادامه مسیر داده ، مسیر جاده خاکی به طرف شمال غربی بوده که پس از طی 5/7 کیلومتر درست سر یک پیچ تندباید از جاده به سمت دره (راست) پیاده حرکت کرده و بعد از طی 200 متر در مسیر آب می توان به آبشارهای بلند دره درئیز رسید.

گشایش و بازسازی مسیر:

آبشارهای بلند دره دیز که به ابشار ماهان هم شناخته شده اند در اسفند ماه 1389 توسط گروه کوهنوردی ماهان آمل گشایش شد ، به علت وجود قلعه ای قدیمی در منطقه با نام قلعه ماهان سَر و تلاش زیاد این گروه برای شناسایی و معرفی این آبشار ، نام « ماهان » برای آن انتخاب گردید.

از انجمن کوهنوردان آمل و آقای امیر احسانی با بچه های کوه آلپ‏ و 6‏ تن دیگر‏ جهت تلاش برای گشایش مسیر این دره تشکر می کنیم .

بعد از خواندن گزارش آبشار ماهان در گاهنامه داخلی پژواک کوهستان آمل ، به فکر فرود از آبشار های این دره افتادیم و بعد از اجرای چندین برنامه در این دره و با توجه به نداشتن کارگاه های فرود برای آبشار های اول وسوم قصد ایجاد کارگاه های فرود بر روی این آبشار ها و ترمیم کارگاه دوم را کردیم.

بازسازی کارگاه ها در دو برنامه در تاریخ 14/7/91 و 4/5/92 اجرا شد که مجموع نفرات هر دو برنامه متشکل از البرز مولانا ، حامد سلامت فر ، بهزاد احمدعلی نژاد ، علی گرجی زاده از انجمن کوهنوردان بابل و کمیل قاسمپور ، عباس علیپور ، امید اخوان ، سعید ایمان دوست ، جابر سبک روح از گروه چکاد ساری و حسین ناطق ، پارسا رضایی از آمل ، وارد منطقه شده و کارگاه های فرود این آبشار ها را به شرح زیر نصب نمودند.

 

کارگاه ها:

(قبل از بازسازی : کارگاه آبشار اول به صورت طبیعی و آبشار دوم و سوم از یک کارگاه مشترک)

آبشار اول: پله اول طول 4 متر ، پله دوم 3 متر - کارگاه مصنوعی » 2 بولت 10 + بلوک درخت برای حمایت رسیدن به کارگاه ، سمت راست

توضیحات: حوضچه عمق ندارد - بلافاصله یک حوضچه کوچک با عمق1.20 قرار دارد که بلافاصله بعد از آن نیز آبشار دوم قرار دارد.

آبشار دوم : طول 26 متر - کارگاه مصنوعی » 2 بولت 10 + 1 بولت حمایت رسیدن به کارگاه ، سمت چپ

توضیحات: شیب آبشار مثبت بوده و دارای سنگ لغزنده است ، حوضچه این آبشار در فصول پر آب بیش از 2 متر عمق دارد و در انتهای حوضچه آبشار سوم قرار دارد. در سمت چپ آبشار حفره ای به عمق 4 متر و خمچنین در پای حفره چشمه ای با آب زلال وجود دارد

آبشار سوم : طول 17 متر - کارگاه مصنوعی » 2 بولت 10 + 1 بولت حمایت رسیدن به کارگاه ، سمت راست

توضیحات: فرود از این آبشار به صورت معلق و زیر آب بوده که فضای آن تقریبا تاریک است و بعد از فرود یک دالان تاریک غار مانند جهت خروج از دره وجود دارد

(برای خروج از دالان غار مانند به چراغ پیشانی نیاز نمی باشد)

گزارش از: البرز مولانا و کمیل قاسم پور

عکس از: عباس علی پور

آبشار ماهان