به گزارش کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون، مانور امداد در غار با حضور غارنوردانی از کشور های ترکیه و ایران در غار بورنیک برگزار گردید که این مانور امداد و نجات غار با حضور 35 غارنورد از 9 استان به روش مدیریت امداد و نجات از خارج غار برای اولین بار در ایران برگزار شد.

برای خواندن متن کامل گزارش و دیدن عکس های برنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

نفر شرکت کننده از گروه چکاد: کمیل قاسم پور

- مطلب از سایت فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران